Referenční stavby jsou ukázky aplikace Estetiku Profi 15+ v Bulharsku. U každé stavby je uveden rok realizace. Všechny fotografie ukazují stav nátěrů k červenci roku 2023

Realizace v ČR