Napřed krátce o nátěrech na dřevo jako celku:

POZOR POZOR POZOR – nátěry vždy provádějte na vysušené dřevo! Mnohdy nakoupíte urychleně sušené dřevo suché na povrchu a které má ještě vysokou vlhkost uvnitř. Proto je nutné nechat dřevo přirozeně doschnout. Natřením nedostatečně vysušeného dřeva dojde k uzavření vlhkosti uvnitř a jejímu následnému vysrážení pod natřený povrch. Tím vzniká optimální prostředí pro tvorbu plísní, které se následně projevují zčernalými barevnými defekty pod nátěrem!

Musíme si uvědomit, že se běžně na trhu setkáváme s několika typy nátěrů
Běžné hobby – krátkodobé nátěry – levná kategorie s životností 2-4 roky
Vyšší hobby– střednědobé nátěry – středně drahá kategorie s životností 4 – 5 let
Nižší profi – střednědobé nátěry  – středně drahá kategorie s životností 5 – 7 let
Profi kategorie – dlouhodobější nátěry – nejdražší kategorie s životností 6 – 10 let
Profi kategorie – dlouholeté nátěry – středně drahé kategorie životnost 15-20let

Pokud se rozhodujeme co budeme natírat tak musíme mít na zřeteli tyto faktory:
Pokud natíráme ploty a místa na které dosáhneme ze země můžeme volit i levnější varianty s častějším přetíráním – pokud nám nevadí časté přetírání, volíme krátkodobé nebo střednědobé nátěry. Kdo chce mít léta pokoj od natírání může volit dlouholeté nátěry.

  • Pokud natíráme plochy na které dosáhneme pouze ze žebříku je lepší volit dlouhodobé, nebo dlouholeté nátěry. Námaha, pracnost a složitost přetření se nevyrovná drobné úspoře v ceně nátěru.
  • Pokud natíráme dřevěné části staveb, které jsou ve výšce 4–10 m ( podhledy, štíty domů atd.) je nejvýhodnější použít dlouholeté nátěry. Lešení, nebo vysokozdvižné zařízení k následnému přetření je násobně dražší, než jakýkoliv nátěr.

RADY A ZKUŠENOSTI

Příprava podkladu:
Nátěr provádíme na čistý suchý povrch. U hoblovaného dřeva (hoblované trámky, prkna, palubky) doporučujeme přebrousit povrch smirkovým papírem. Při hoblování se pro větší kluznost ve stroji používá mazání mýdlem, které se vtlačuje do povrchové vrstvy dřeva a brání proniknutí nátěru do hloubky. Z povrchu dřeva odstraníme výrony smoly lihem.
Příprava nátěru: Před nanášením je nutné řádné rozmíchání nátěru. Dosáhneme toho i po 15 až 20 překlopení uzavřeného obalu. V průběhu natírání každých 20 – 30 minut nátěr v plechovce průběžně promícháme.
Jak natírat? Nejdůležitější je první vrstva
První nátěr nanášíme tolikrát dokud nedojde k plnému nasycení dřevní struktury Estetikem. Protože pokud dřevo vsakuje nátěr, tak ten proniká jako napouštědlo do stále větší hloubky a tím zesiluje  ochranou vrstvu uvnitř vlastní struktury dřeva. ( druhý a třetí nátěr kvůli zaschnutí první vrstvy do hloubky dřeva neproniká)
Plné nasycení struktury dřeva poznáme tím, že povrch zůstane mokrý ještě po 30 minutách po ukončení nátěru. U vodorovných ploch pokud zůstanou na povrchu loužičky, tak je odstraníme setřením štětcem.
Druhý a třetí nátěr má dvoj až trojnásobně menší spotřebu na m2 než první nátěr. Není potřeba silná vrstva nátěru. Zabráníme tím stékání, které zhoršuje estetickou úroveň nátěru. Je nutné mezi jednotlivými nátěry dodržet dobu 16 – 24 hodin.
Vyzrání nátěru. Nátěr je nelepivý po 24 hodinách, dosažení všech vlastností nastává až po 14 dnech – po ukončení všech vnitřních chemických reakcí – takzvanému vyzrání nátěru.

Nečastější problémy:
Nátěr je lepivý i po 24 hodinách – vysoká vlhkost vzduchu zpomaluje zasychání – prodloužíme interval mezi nátěry
Nátěr nemá konstantní odstín v celé ploše – špatné nedokonalé rozmíchání, při delším stání dochází k sedání pigmentů ke dnu plechovky.
Nátěr palisandr má načervenalý odstín – špatné rozmíchání, černý pigment zůstal málo rozmíchán na dně plechovky. Pořádně rozmíchat.
Při natírání se tvoří jakoby mastná místa – neodstraněné zbytky mýdla po hoblování. Přerušit natírání, přebrousit povrch dřeva.
Po natření zůstávají barevné defekty – neodstraněné zbytky mýdla po hoblování. Přebrousit povrch, nebo částečně následně překrýt dalšími nátěry.