Historie:

Od roku 2002 jsou úspěšně exportovány na zahraniční trhy fungicidní přípravky na ochranu dřeva proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu pod značkou Bochemit. Problémy však nastávaly s následnou estetickou úpravou dřeva. Mnohé barvy a lazury nebyly s fungicidně ošetřeným dřevem plně kompatibilní, zejména vodou ředitelné nátěry.

Na základě trvalých požadavků o doporučení konečných nátěrů jsme se rozhodli vyvinout nátěry kompatibilní s biocidně ošetřeným dřevem, a ještě s požadavkem na vyšší životnost těchto nátěrů.

Naši vědci v roce 2014 vyvinuli lazurovací napouštědlo a lazuru v jednom, pod značkou Estetik s životností 5–7 let. Dalším vývojem se podařilo v roce 2016 vyvinout jeden z nejkvalitnějších lazurovacích nátěrů dřeva na evropském trhu Estetik Profi. Výsledky zátěžových zkoušek v QUV komoře, která simuluje vliv rozmarů počasí na nátěr dokázaly, že k první degradaci nátěru dochází až po 15–20 létech. (Výsledky zkoušky akreditované laboratoře SYNPO Pardubicečelný představitel aplikovaného výzkumu a výroby v oblasti pryskyřic, laků, nátěrových hmot, lepidel, tmelů a polymerů v ČR, jsou k nahlédnutí).

Výše uvedené výrobky jsou od roku 2015 úspěšně exportovány na zahraniční trhy jižní Evropy, kde jsou Estetiky vystaveny vyšší zátěži UV záření, které snižuje životnost nátěrů. Spokojenost zákazníků s životností nátěrů např. v Bulharsku se projevuje tím, že produkty pod značkou Estetik se staly na trhu dominantní v kategorii lazur a laků na dřevo.

Vzhledy nátěrů po 7-8 letech působení vlivu počasí od aplikace ukázaly, že nátěry Estetik Profi vysoce převyšují životnost mnohem dražších produktů věhlasných značek na trhu. Proto jsme se rozhodli uvést nátěry řady Estetik i na nátěry přesycený domácí český trh v roce 2022. Estetik Profi  je první dlouholetý nátěr na trhu jak v ČR, tak na ostatních trzích v Evropě.
Zamyšlení nad trendem opačným k zaplavování trhů výrobky s krátkou životností je v kapitole ekologie.

Zamyšlení – Ekologický pohled:

Náš cíl č.1:  je zkrášlení dřevěných staveb, nebo dřevěných doplňků staveb na dlouhá léta  a tím nadále zvýšit krásu naší malebné krajiny. Ne každý má čas a sílu každých 3 – 5 let obnovovat nátěry, zejména na špatně dostupných částech staveb.

Náš cíl č.2: je ušetřit Vaše finance, protože běžné nátěry jsou na 70% našich cen a jestliže musíte za stejnou dobu 3-4 obnovovat nátěr pak kromě práce navíc je skutečná cena 3 – 4 x vyšší, než při použití dlouholetého nátěru.

Náš cíl č.3: je snížit ekologickou zátěž naší přírody. Celý svět řeší problém se záplavou odpadů, který produkuje. Podívejme se na oblast barev a laků na dřevo. Všeobecný trend výrobců je vyrábět produkty s životností 3-5 let a kvůli nutnosti neustálého obnovování nátěrů prodávat ročně na trhu v ČR 3 500 000 litrů těchto nátěrů.

Co to znamená ekologické zatížení ročně u nátěrů na 3-5 let:
3.500.000 litrů v 2,5 l obalech vyprodukuje                                1 400 000 ks obalů
Na natření spotřebujeme                                                                1 400 000 štětců
Na umytí a ředění spotřebujeme                                                   1 400 000 l ředidel
Celkem vyprodukujeme                                                                   4 200 000 ks odpadků

V 16 – 20 letech to znamená
14 000 000 litrů v 2,5 l obalech                                                      5 600 000 ks obalů
Na natření spotřebujeme                                                                5 600 000 štětců
Na umytí a ředění spotřebujeme                                                   5 600 000 l ředidel
Celkem vyprodukujeme                                                                 16 800 000 ks odpadků

 Při použití dlouholetých nátěrů na 15-20 let klesá spotřeba v horizontu 16 – 20 let na:
3 500 000 litrů v 2,5 l obalech  vyprodukuje                               1 400 000 ks obalů
Na natření spotřebujeme                                                                1 400 000 štětců
Na umytí a ředění spotřebujeme                                                   1 400 000 l ředidel
Celkem vyprodukujeme                                                                   4 200  000 ks odpadků

Rozdíl činí že ušetříme jen v ČR likvidaci a skládkování          12 600 000 ks odpadů